ក្រុមហ៊ុនផលិតគណៈរដ្ឋមន្រ្តីជញ្ជាំងធ្វើពីឈើតែងតែប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់ការបំពេញតំរូវការនៃសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យដោយមានរចនាបទប្លែកៗបែបសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យនិងសេវាកម្មដ៏ស្មោះត្រង់បានទទួលការពេញចិត្តពីអតិថិជនឈ្នះបាននូវមុខមាត់និងលក្ខណៈជាក់ស្តែងជាងដប់។ ប៉ាតង់រចនាថ្មីនិងបានក្លាយជាការរចនាដើមនៃផលិតផលឧស្សាហកម្មឈានមុខគេ។