Dollap këpucësh

Një dollap këpucësh prej druri është një sistem hapësirës ruajtëse i krijuar për mbajtjen e këpucëve. Raftet e këpucëve mund të qëndrojnë të lira për të vendosur brenda një gardërobë ose mund të ndërtohen menjëherë në një sistem organizues të dhomës së magazinimit. Lloji i përshtatshëm i raftit për ju varet nga shumëllojshmëria e këpucëve që ju nevojiten për të ruajtur dhe ku në shtëpinë tuaj dëshironi të mbani këpucë.
Kabineti i rrobave të rrobave të magazinimit, raft këpucësh me kapacitet të madh shtëpiak 002
Kabineti i këpucëve për magazinim raft këpucësh me kapacitet të madh shtëpiak 002